Revision [76]

This is an old revision of Hahmonluonti made by AdminDare on 2015-04-20 14:42:40.

 

Hahmot ovat ammattiseikkailijoita. Heidän työnantajansa on Lady Helena -niminen englantilainen leskirouva, joka on asunut Jamaikalla yli 20 vuotta. Lady Helena omistaa yrityksen ja valtaosan sen kalustosta (tosin varakkaammat hahmot voivat olla osakkaita). (Periaatteessa Helena voisi olla pelaajahahmo, joskaan häntä ei ole nimenomaan sellaiseksi suunniteltu; hän ei enää nykyään ole fyysinen seikkailijatyyppi.)


Ammattiseikkailijalla on seuraavat edellytykset:


Taidot voivat olla jossain määrin päällekkäisiäkin.

HahmokonseptejaLisää hyödyllisiä erikoisaloja:
CategoryMeta
There are no comments on this page.
(C) Dare Talvitie 2015 :: Runs on GURPS :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki