Wiki source for Keikat


Show raw source

Tadley Venturesille tarjolla olevia keikkoja, ja niistä luvatut palkkiot

===Joulukuu 1937===

==Hugo Einbunding syvänmerentutkimus==
**Palkkio:** Pieni
**Kesto:** Muutamia päiviä
**Sijainti:** Navassasaari, Haiti

Jo kerran kesken jäänyt operaatio, jossa laskeudutaan sukelluskellolla syvään mereen.
----
CategoryMaailma
(C) Dare Talvitie 2015 :: Runs on GURPS :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki